4 Temmuz 2010 Pazar

Voleybol Terimleri !!!!!!!!!!!!!

http://image.tumspor.com/photos/417231243.jpg

Açı kapatma (Closing preferred angle): Blok yapmakta olan oyuncuların yan yana gelememe durumunda görev aldıkları alanı kapatmak için uğraş vermeleri.

Açık Top (Deep Set): Açık top oyun‚ fileden uzakta kurulur ve smaç hücum çizgisi yakınında gerçekleşecek şekilde tasarlanır. Bu kurgular‚ blok oyuncularının zamanlamasını bozmayı amaçlar.

Diğer Kullanımları
Açık pas‚ açık smaç‚ açık yüksek pas

Adam adama blok (Man to man block): Blokçuların birer hücumcuyu alarak birbirlerine yardım etmeden hücümcuya bire bir blok yapmaları durumu.

Adımlama (approaching): Smaç vuruşunun topa yanaşma tekniğinde ayakların yaptığı hareket.

Aktarma (Passing): Topu bir başka oyuncuya iletme

Aktif Blok (Penetration): Bir hücumu karşılamak amacıyla‚ eller filenin yukarısında filenin dikey düzlemini geçecek şekilde filenin öbür tarafına doğru uzanmak.

Akustik antrenman (Acoustic training): Sese duyarlı olmayı geliştiren mesela sesle yönlendirilen alıştırmaların yapıldığı antrenman; düdük sesiyle servisi atmak ya da yere düşen top sesiyle harekete başlamak gibi

Alan Savunması (Perimeter Defense): Arka hat defans oyuncularının‚ bitiş çizgisinden ve yan çizgilerden bir metre içerisi ile üç metre çizgisi arasında kalan alanda çalışmasıü

Alçak pas (Low Pass): 1. Hücum pasının smaçöre alçak atılması. 2. Pasörün ya da pası atan oyuncunun yüksek pas bekleyen smaçöre alçak attığı top.

Örnek Kullanım
Ayşe ne yapsın pas alçaktı.

Alçak Pozisyon (Low body position): Temel duruş pozisyonlarından en yere yakın olarak yapılan duruş

Örnek Kullanım
Defansa hazırlanırken ilk yapacağınız iş alçak pozisyona geçmektir 

Aldatmaca (Trick): Bir takımın diziliş aldatmacaları ya da flaş sıçramaları gibi hareketlerle karşı takımı şaşırtmaya çalışması

Alıştırma (Drill): Öğrenme için yapılan hareket tekrarları; çalışma

Altı-İki (Six-Two): Dört vurucu ve iki oyun kurucu kullanan altı oyunculu bir hücum yöntemi. Oyun kurucular ön hatta olduklarında vurucu‚ arka hatta olduklarında pasördür

Diğer adı Altı-Sıfır (6-0)

Alttan Servis (Underhand Serve): Servis atan oyuncunun topu bel hizasında biraz yukarı atıp diğer elini açarak veya yumruk yaparak vurması suretiyle kullanılan bir servis türü

Antrenman (Training): Çalışma; teknik‚ taktik‚ kondisyonel‚ pikolojik öğelerin tümünün öğrenildiği ya da pekiştirildiği süreç

Antrenör (Trainer): Çalıştırıcı; antrenmanı yaptıran kimse.

Arka dublaj (Back coverage): Sahanın gerisinde kalarak arka alana gelecek topları bekleme

Arka Orta (Middle Back): Derin smaçları karşılamak için orta arka hat oyuncusunu kullanan bir savunma stratejisi

Arka orta dışarıda (6-man back defense): Arka ortada savunma yapan oyuncunun dip çizgiye yakın bekleyerek sahanın arkasına gelen hücum toplarını almasını‚ arka kenarlarda oynayan oyuncuların ise içeriye gelecek hücum toplarını almasını esas alan savunma sistemi

Arka ortadan içerde (6-man up defense): Orta arka hat oyuncusunun plase ve kısa vuruşları karşılamak için fileye doğru yaklaştığı defans stratejisi 

Arkadan kısa (Quick set from back): Pasörün‚ başının arkasından attıgı kısa top/pas.

Arkaya kısa (Quick back set): Pasörün‚ başının arkasına attığı kısa top/pas

Asansör (Lift) : Kısa pasa sıçrayan smaçör yere düşmeye başlarken onun tam omuz hizasından yükselerek atağa katılma hareketi

Asya Voleybolu: Asya ülkelerinin kendi karakterlerine göre‚ uzun ırklardan farklı olarak oynadıkları file önü hareketleri bol ve hızlı voleybol

Atma (Throw): Topu yakalayıp atmak suretiyle yönünü değiştirme

Avantaj Top (Free Ball): Smaç yerine pas ile gönderilen top. Alan takım bunu yüksek sesle duyurur ve tüm oyuncular servis karşılama konumlarına geri yerleşir

Ayak hatası (Foot faul): Servis atmadan önce oyun alanına veya servis alanı dışına basmak

Balans servis (Balanced serve): Eski voleybol anlayışında çok geçerli olan bir smaç biçiminin servise uygulanmasıdır

Balans smaç (Balanced Spike): Atak yapan oyuncunun‚ kollarını önden yukarı değilde topa vuracak omuzunu cevirerek arkadan getirip vurması

Balans uçan servis (Balanced floating serve): Servis atan oyuncunun önüne attığı topu arkadan çevirerek getirdiği omuzuyla vurması. Smac seklinde vuruş değil ‚ avuç içi gergin elle yaptığı vuruş 

Basma (Stuff Block): Blok yaparak topun hücum eden takımın alanına düşmesini sağlamak

Bant (Band): Filenin üst kenarında ve yan sınırlarında bulunan beyaz renkli kısmı

Baş Hakem (First referee): Maçın baş hakemi‚ oyunun ve oynandığı sahanın tek hakimidir. Özel bir sandalye üzerinde ayakta durur. Birinci hakem olarak da bilinir

Baş Smaçör (Head Hitter): 1. Bir takımın en güçlü smaçörü‚ 2. Sahada ön solda oynayan smaçör.

Başlangıç Pozisyonu (Starting position): Bir takımın bir sete başlarken‚ hakeme verdiği pozisyon kağıdına da koç tarafından yazılmış olan‚ ilk altının sahadaki dizilişleri

Bayrak (Flag): Bir teşkilatın işareti olan veya sadece her hangi bir işaret olarak kullanılan kumaş parçaları

Bayrak İşareti (Flag signal): Hangi takımı veya hangi ülkeyi temsil ettiğini belirten işaret.

Bekleme duruşları (Reading position): Değişik tekniklerin‚ hareketleri yapmadan önceki hazırlık evresi.

Beş-bir (5-1): Altı oyunculu maçlarda‚ oyunculardan beşinin smaçör birinin de sürekli oyun kurucu olduğu voleybol stratejisi

Birim kuvvet (Unit power): Sporcunun salt kuvvetiyle vücut ağırlığı arasındaki orandır. Birim kuvvet=Salt kuvvet/vücut ağırlığı Başka bir deyişle vücudun her kilogramı başına düşen yüktür.

Birinci El (First Hand): Servis karşılayarak oyuna başlayıp topu oyuna sokan takımın‚ hücumun tamamlanmasına kadar yaptığı hareketlerinin (servis karşılma‚ oyun kurma ve hücum vuruşundan oluşan) tümü .
Birinci El Hücumu (First hand attack): Takımın servis karşılandıktan sonra yaptığı hücum vuruşu

Birinci Tempo (First tempo): Birinci zamanlı; Hızlı hücumcunun top pasörün elinden çıkmadan önce havaya sıçrayarak pası beklemesi zamanlaması 

Blok (Block): Rakip oyuncunun hücumunu bloke etmeye çalışma. Genellikle her iki oyuncu da filenin üzerindedir ve savunma oyuncuları elleriyle topun fileyi geçmesini önlemeye çalışır

Blok Arası (Seams): Blokçular arasındaki ve arka alan defans oyuncuları arasındaki boşluk.

Blok Oyuncusu (Blocker): File önünde blok yapmak için bekleyen oyuncu

Blok Taktikleri (Block tactics): Rakip hücümunun etkisiz hale gelmesi için uygulanan blok yöntemleri

Blok-Aut (Block Out): Topa‚ blok yapan rakip oyuncuya çarpıp dışarı çıkacak şekilde vurulması

Boş Bırakmak (Isolation Play): Oyun kurucunun‚ bir avantaj görerek hücum oyuncusunu belirli bir defans oyuncusuna yöneltecek şekilde oyun kurması

Boş Top (Free Ball): Hücum oyuncusunun file üzerinde hiçbir engelle karşılşmadan yaptığı hücum vuruşu; bloksuz hücum

Örnek Kullanım
Pasör karşı bloğu aldatarak pasör çaprazına boş top attı

Çabuk Kuvvet (Quick power): Kuvvet ve süratin bir ürünüdür ve en kısa zaman aralığında en yüksek kuvveti sergileyebilme yeteneği olarak tanımlanır.

Çağdaş voleybol (Modern Volleyball): Göze daha hoş gelen‚ seyri zevkli olan cabuk Voleybol oyunun bütünü.

Çapraz (Cross Court): Bir oyun sahasına göre diğer oyun sahasının aksi yönündeki alan

Çapraz Hücum (Cross Court Attack): Hücum eden takımın filesinin bir ucundan rakip takımın alanının karşı yan çizgisine doğru yapılan smaç

Çapraz oyuncu (Diagonal Player): Her oyuncunun karşı pozisyonunda yer alan oyuncu. 2 numaranın çaprazı 5 numara gibi

Çapraz romen (Diagonal Romen): İki nolu alandaki oyuncu‚ kısa hücüma giren oyuncunun arkasından giriş yaparak ve atılan topa vuruş yapar 

Çift Vuruş (Double Touch): Topa aynı oyuncu tarafından art arda iki veya daha fazla kez vurulması veya dokunulması. Geçerli bir oynama olup olmadığını duruma bağlıdır

Çiftler (Doubles): Oyunun‚ her iki takımın yalnızca iki oyuncudan oluştuğu bir türü. Tüm zeminlerde oynanır ancak en çok kum sahalarda popülerdir

Çizgi (Line): Sahanın kenarını işaretlemek için kullanılan yöntem. Tüm çizgiler oyun alanına dahildir.

Çizgi Hakemi (Line Judge): Sahanın içine veya dışına düşen topları izleyerek baş hakeme yardımcı olan hakem

Çizgi Smacı (Line Short): Topa rakip alanın smaçöre yakın olan yan çizgisi boyunca ve dış blok etrafında atak yapılması

Çoklu Hucüm ( Multiple Offense): Yalnızca dış smaçörlere pas verme dışında çeşitli oyun kurma yöntemleri kullanan bir sistem

Dayanıklılık (Endurance): Bir çok kas grubu ve dizgesini (MSS‚ sinir-kas‚ kalp-kan-dolaşım sistemi) içine alan bir etkinlik türünün uzun bir süre için ortaya konabilme kapasitesidir

Defans (Defense): Savunma; topun kendi alanında ölmesini önlemek için yapılan karşı hareketlerin tümü

Defans uzmanı (DU) [Defensive Specialist (DS)]: Takımın arka hattında‚ topu kurtarmak ve pas vermekle sorumlu konumdaki oyuncudur. Bu oyuncular genellikle kısa boyludur ve dönüş sonucu ön hatta geldiklerinde değiştirilirler. Adlarından da anlaşılacağı gibi‚ bu oyuncuların takıma hücuma yönelik bir katkısı olması beklenmez‚ ancak takımın savunma çabalarına önemli katkıları olur ve gerektiğinde oyunu alevlendirebilirler.

Depar: Çok hızlı koşu.

Deplansman (Visit): 1. Deplase olmak; yer değiştirmek (öne deplasman; yana deplasman) 2. Bir turnuva ya da maç oynamak için kendi evinden gidilen saha ya da yer).

Deplasmana gitmek (Visiting): Kendi evin dışınd bir sahaya ya da şehire maç yapmaya gitmek 

Derin Çapraz Smaç (power Alley): Alanın karşı tarafındaki en uzak noktaya giden çapraz smaç

Dış dublaj (outside coverage): Dublajda‚ arkada bekleyerek sahanın arkasına düşecek topları almak için bekleyen oyuncunun yaptığı iş.

Dik Smaç (Cut Shot): Bu hücum vuruşlarında top filenin üzerinden büyük açılarla geçer. Top genellikle hücum çizgisinin ön tarafına düşer

Dip Çizgi (Back Line): Sahanın iki kısa kenarı boyunca uzanan çizgiler

Direk (Post): Filenin tutturulduğu dikmeler

Direk Koruması (Post padding): Voleybol sahasındaki direklerin oyuncuların sakatlanmamaları için koruma bant veya daha kalın süngerlerle kaplıdır

Direkt Hata (Direct Fault): Bir oyuncunun ya da takımın topu‚ başka hiçbir oyuncuya değmeyecek şekilde hatalı kullanması

Diziliş (Line up): Sahadaki oyuncuların başlangıç pozisyonunda yazılı olan sırayı bozmadan yerleşmeleri

Diziliş aldatmacası (Line up trick): Rakip takımı aldatmak için yapılan diziliş aldatmacası; genellikle ön smçörü arka smaçör ya da arka smaçörü ön samçör‚ pasörü arkadaysa önde öndeyse arkada gibi göstermek için yapılır.

Dönüş (Rotation): Oyuncular saat yönünde bir konumdan diğerine geçer. Dönüşler servis ile başlar ve oyuncu müteakip servis geçişinden sonra arka ortaya geçer

Dört-İki (4-2): Dört vurucu ve iki oyun kurucu kullanan altı oyunculu bir hücum yöntemi; pasör her zaman ön hattaki oyunculardan biridir.

Dublaj (Coverage): Bu genellikle‚ takım arkadaşının bloğa çarpıp geri gelen smacını kurtarmayı kasteder. 

Dudak Okuma (Dig Lips): Bir hücum oyuncusunun smaçlarını‚ sanki topu nereye göndereceğini dudaklarından okuyormuş gibi birden fazla kez başarıyla karşılamak

Duraklama (Pause): Her hangi bir nedenden dolayı oyunun‚ normal akışının dışında‚ durması

Düşüş (Fall): Sağa‚ sola‚ öne veya geriye‚ düşme tekniği ile uzanmak; plonjon atmak.

Egzersiz (Exercise): Antrenman‚çalışma.

Eğlence Voleybolu (Entertaintment volleyball): Herhangi bir kurala bağlı olmaksızın mahalle arasında‚ plajda‚ salonda eğlence amacıyla bir araya gelmiş insanların oynadığı voleybol

El Üstü Sektirme (Pancake): Topa plonjon yaparken‚ eli açıp avuç içini zeminde kaydırmak suretiyle tek elle pas verme tekniği. Doğru yapıldığında top elin üstüne çarpıp sekecektir.

Eleme (Qualification): Bir şampiyona ya da turnuvada‚ finale gidecek takımları belirlemek için yapılan karşılaşmalar

Erken Blok (Early Block): Bir blokçunun rakip smaçörden önce sıçrayıp daha o vurmadan düşmeye başlaması hali

Erken Dublaj (Early Coverage): Müdafaa dublajında dublaj yapan oyuncunun rakip takımın plase atışını beklemeden erkenden bloğun arkasına girmesi stratejisi

Erken kısa (First tempo attack): Hızlı hücumcunun top daha pasörün elinden çıkmadan önce sıçrayarak giriş zamanlaması yaptığı ve topun bu sıçramadan sonra hücumcunun eline gelip smaçla tamamlanan vuruş şekli

Erken yarma (Early split): Kurşuna giren oyuncu havadayken pasör onunla kendi arasına bir alcak pas atar. Bir an pas hatası yapıldığı topun yere düseceği izlenimi doğar. Dört yada iki numaradaki oyunculardan biri çok çabuk bir girişle boşluğa atılan pasa vuruş yapar. 

Erteleme (Postpone): Yapılacak olan oyun organizasyonunun son anda değiştirilmesi

Eski Voleybol (Postmodern volleyball): Seyir açısından daha zevksiz. File önünde ve arkasında hiçbir organizasyon olmayan düz‚ sade bir oyun biçimi

Etkili Servis (Effective Serve): Servisi karşılayan oyuncunun‚ topu psörün eline çok iyi ulaştıramamasını sağlayan ve onun manşetini bozan ya da bir oyuncunun üzerine taktik olarak atılarak o oyuncunun hücuma katılmasını zorlaştıran‚ rakip takımın taktiğini bozan servis

Ferdi Taktik (Individual tactic): Bir oyuncunun hareketlerine bağlı‚ sadece o oyuncunun belirli bir durum için kullanacağı strateji

Feyk (Fake): Aldatmaca.

Fırça (Paint Brush): Smaçörün (boyacı) blokçuya karşı süpürme vuruşu yapması

File (Net): Voleybol oyun sahasını ortadan ikiye ayıran‚ direklerin arasına gerili olarak her kategori için belirli bir yükseklikte duran araç

File Hakemi / Yardımcı Hakem (Second Referee): Yardımcı hakem. Baş hakemin karşısında‚ filenin diğer ucunda‚ yerde durur. İkinci hakem olarak da bilinir

File hareketi (Net acting): Hücum oyuncularının‚ karşı takım blokçu ve savunma oyuncularını aldatmak için yaptıkları giriş ve aldatmacalı hücum hareketleri

File hatası (Net fault): Herhangi bir oyuncunun top oyundayken fileye değmesi

File topları (Net balls): Servis veya atak yapan bir oyuncunun topunun filede kalması

File üst bandı (Top band): Filenin üst kısmında yer alan 5cm kalığındaki bant.

File yan bandı (Vertical side band): Filenin yan kısımlarında yer alan 5cm kalığındaki bant

Fizik çalışma (Physical exercise): Fiziki özellikler olan kuvvet‚ çabukluk‚ sürat‚ dayanıklılık gibi elemanların geliştirilmesi ya da korunmasına yönelik antrenman. "Fiziksel antrenman yüksek verime ulaşmak için gerekli en önemli etmenlerden birisidir. Buradaki temel amaç‚ sporcunun işlevsel niteliğiniarttırmak ve biyomotor yetileri en üst düzeye çıkartmaktır" 

Geçiş Dönemi (Interim): İki‚ yıllık döngü (sezon) arasında bir bağlantı oluşturan genel fiziksel hazırlanmanın kabul edilebilir bir düzeyde korunması ve psikolojik dinlenmenin‚ gevşemenin ve biyolojik yenilenmenin kolaylaştırılmasını sağlayan dönem.

Genç takım (Young team): Yaşları en büyük 17-18 olabilen genç oyuncuların oluşturduğu takım

Güç Çalışması (Power training): Kuvvet uygulayabilme yeteneğini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar

Güç Voleybolu (Power Volleyball): İlk Japonya´da oynanmaya başlayan‚ rekabete dayalı bir voleybol stili

Güç Yan (Strong Side): Sağ elini kullanan vurucu için‚ güçlü yan sol ön konumdur. Sol elini kullanan vurucu için‚ güçlü yan sağ ön konumdur

Hakem Masası (Scorekeeper´s table): Yazı hakemi ve skorbord hakeminin oturduğu bölüm.

Hatalı oyuncu değişikliğ (Illegal Substitution): Oyundan çıkan bir oyuncunun farklı bir oyuncuyla değişme olasılığı yoktur. Ancak aynı kişiyle değişebilir

Hatalı Pozisyon (Position Fault): Altı oyunculu kapalı saha voleybolunda‚ oyuncuların dönüşe uymaması veya yanlış yerde durması.

Hazırlık Dönemi: Tüm antrenman yılı için çok büyük bir öneme sahip‚ yarışma evresi için gerekli olan fiziksel‚ teknik‚ taktiksel ve psikolojik hazırlığın genel temelerinin oluşturulduğu evre

Hazırlık Pozisyonu (Ready Position): Bir oyuncunun bir servisi veya hücumu karşılamaya hazırlanırken bulunması gereken doğru pozisyon

Hızlı Hücum (Quick Attack): Üç hücum seçeneğinden ilki. Smaçör topa pasörün elinden çıktıktan hemen sonra vurur

Hızlı Oyun Kurma (Quick Play): Orta smaçörün son derece hızlı bir pas için oyun kurucuya yaklaştığı bir oyun 

Hücum alanı (Attack area):
Hücum çizgisi (3m. çizgisi) ile sahanın ikiye bölünmesi sonucu ortaya çıkan ve fileye yakın olan alan. Savunma oyuncuları bu bölgeden hücum vuruşu yapamazlar

Hücum Feyki (Decoy):
Feyk‚ hangi smaçörün vuruşu yapacağını gizlemeye yönelik bir hücum taktiğidir. Genellikle‚ iki veya daha fazla smaçör filenin aynı noktasına doğru ilerler.

Hücum sayısı (Kill):
Bir sayı kazanma ve servis geçmesiyle sonuçlanan atak

Hücum Sistemleri (Attack Systems):
Bir takımın hücum yapısı içinde kullandığı hücum stratejileri.

Hücuma gidiş (Approaching to attack)
Defanstan sonra oyuncuların hücuma hazırlanmak için fileye yaklaşma hareketleri

Isınma (Warm up):
Antrenman veya karşılaşma öncesi‚ vücudu yapılacak aktiviteye hazır hale getirme süreci.

Isınma Bölgesi (Warm up area):
Yedek oyuncuların karşılaşma esnasında ısınma yapabilmeleri için ayrılmış olan‚ 3x3m. Boyutlarındaki alan

Isınma süresi (time of warm-up)
Oyun öncesindeki hazırlık sürecinin bütünü.

İç dublaj (Inside Coverage):
Hücum dublajında hücum oyuncusuna yakın durarak‚ fileye yakın düşecek topların savunması işi

İhraç (Disqualification):
Voleybol oyunu kuralları gereği iki kez müsabakaya çıkmayan takımın ligden çıkarılması

İhtar (Warning):
Oyun esnasında oyuncunun yanlış hareketleri sonucunda hakemin yapacağı uyarı.

İkili blok (Double block): İki oyuncunun birlikte yaptıkları blok

İkili giriş (Entering by apair): Pasörün elindeki topa 3 ve 2 nodaki oyuncuların aynı anda kısa topa vurmak için yaptıkları giriş

İkili Hızlı Hücum (Double Quick): Hızlı hücum gibidir‚ ancak hızlı bir dahili smaç için iki smaçör pasöre yaklaşır

İkili Kısa (Double Short): İki hızlı hücumcunun aynı anda kısa pasa sıçraması durumu; hızlı hücumcuların birisi pasörün önünde diğeri arkasında sıçrar

İkinci altı (Second six): Sete başlanırken pozisyon kağıdına yazılarak yardımcı hakeme verilen ilk altı oyuncunun dışında kalan yedek oyuncular.

İkinci el (Second hand): Bir takımın‚ karşı takım hücumunu yaptıktan sonra top ölene kadar geçen sürede yaptıkları

İkinci el hücumu (Second hand attack): Takımın savunmadan çıkan toplarla yaptığı hücum

İlk altı (First six): Her setin başında pozisyon kağıdına yazılarak yardımcı hakeme verilen ve sete başlayan altı oyuncu

İstatistik (Statistics): Oyun genelinde yapılan bütün matematiksel değerlendirmeler

İstisnai oyuncu değişikliği (Exceptional player substitution): Oyun esnasında olumsuz bir durumun olması ve yapılan değişiklik

Japon servis (Japanese Serve): Vuruş yapılacak omuzun üzerine atılan topa. Kol yandan‚ dirsek kırılmadan‚ hızla savrulup başın üzerine atılarak yapılan vuruş

Japon taklası: Cabuk bir hareketle topun karşısına gidilir‚ manşetle çıkarılır ve daha sonra yere düşmek zorunda kalındığı için‚ hamle yaptığımız bacağın tersine gelen omuz üzerinden ters takla atarak ayağa kalkar‚ bir anda diğer harekete hazır olursunuz 

Jet pas (Jet pass): 4 numaraya (ön sol köşe) atılan alçak ve hızlı pas

Jet pasa smaç (Spike to jet pass): 4 numaraya atılan hızlı ve alçak pasa hücum.

Joust (Joust): İki rakip oyuncunun aynı anda filenin üzerinde topla temas etmesi

Kamp Ateşi (Campfire): Bu‚ topun üç veya daha oyuncunun arasından yere düştüğü durum için kullanılan bir terimdir. Bir grup oyuncunun bir kamp ateşinin etrafında oturmasını andırdığı için kullanılır.

Kanat Plonjonu (Chicken wing): Son çare olarak‚ kol bükülmüş olarak ve dirsekle topa plonjon yapmaktır

Karı-Koca (Husband/Wife): Topun iki oyuncu arasında yere düşmesi. Her iki oyuncu da diğerinin topa plonjon yapmasını beklemiştir.

Karşılama Hatası (Reception Fault): Karşılama hatası‚ bir oyuncunun pası karşılayabilecekken bir hata yaparak ace sayısına neden olmasıdır. Karı-koca hatası hariç hatalar kişilere verilir; bu hata takıma verilir.

Kategori (Catergory): Genç‚ yıldız‚ küçük takım gibi yaş sınırları olan gruplar

Kaydırak pas (Slided pass): Pasörden bir veya birbuçuk metre uzaklıkta fileye girmiş‚ sıçramak üzere olan smaçörün önüne atılan bombeli top

Kayma (Slide): Hücum oyuncusunun servis karşılama pozisyonundan üçün bir pozisyona geçmesi. Topa genellikle yan çizgiye doğru "kayarken" vurulur

Kenar Bloğu (Offside Block): Filenin‚ rakibin hücum ettiği taraftan uzak olan tarafındaki oyuncu

Kesme vuruş: Smaç vuran oyuncunun topa yaptığı yumuşak ama etkili vuruş.

Kırmızı kart (Red Card): Hakem tarafından bir oyuncuya veya antrenöre verilen ciddi bir ikaz. İkaz oluştuğunda hakem bir kırmızı kart gösterir ve ve oyunuc o set için oyun dışı kalır. Sarı ve kırmızı kartlar tek elde birlikte gösterilirse oyuncu diskalifiye olur 

Kısa pas (Short pass): Pasörün önündeki 1m.lik veya arkasındaki 1m.lik bölgeye atılan ve fileden‚ en çok‚ hızlı hücumcu sıçradığında ulaşabileceği yüksekliğe kadar yükselen pas.

Kısa Smaç (Short spike): Pasörün elinden çıkmadan smaçörün havada olup tapa vuruş yapmak için havada hazır olması.

Kollektif Taktic (Collective tactic): Bütün ekip tarafından‚ karşı rakibi etkisiz hale getirmek için oluştulan strateji

Koltuk Altı (Sizzle the Pits): Topu büyük bir bloğun koltuk altından geçmesini sağlayan smaç

Kombinezon (Combination): File önünde yapılan bütün oyun organizasyonları

Korna (Buzzer): Maç içersinde mola‚ oyuncu değişikliği‚set arası gibi değişiklikleri belirtmek amaçlı uyarı sesi

Köşe Smaçör (Outside Hitter): Sol veya sağ ön oyuncu; genellikle topa sahanın dışından doğru yaklaşarak vurur.

Kritik sayı (Crucial Point): Sayılarda arayı açmayı veya kapatmayı‚ seti bitirmeyi‚ set sayısı atmayı‚ psikolojik baskı yaratacak sayılara ulaşmayı sağlayacak olan sayı

Kura atışı (Toss): Karşılaşma başlamadan önce‚ baş hakem ve kaptanların hazır bulunduğu; ilk servis atışını ve takımların karşılaşmaya başlayacağı sahayı seçme önceliği kazanacakları para atışı.

Kurşun manşet (Lead reception): Pasöre alınan çabuk ve yatık manşet.

Kurşun pas (Lead pass): Pasörün‚ yüzünün dönük olduğu tarafa doğru‚ en az 1m. en çok 3m. uzağına attığı alçak ve çabuk pas 

Maç analizi (Match analysis): Maçın bitmesinden sonra ya da maç sırasında her iki takımın kazanç-kayıp nedenlerinin çeşitli yollarla derlenip araştırılarak ortaya konulması.

Manşetle oyun kurma (Bump set): İki kol birlikte kullanılarak yapılan ve topun önkollara çarptığı bir oyun kurma. Pas gibidir‚ ancak genellikle bunun arkasından ikinci bir vuruş ve müteakip smaç gelir

Mintonette (Mintonette): Voleybolun ilk adı. Voleybol‚ YMCA (Young Men´s Christian Association) öğretmeni William Morgan tarafından icat edilmiştir

Mola (Time out): Bir koçun oyunu kesmek‚ taktik vermek gibi nedenlerle‚ kurallarla belirlenmiş sürelerde oyunu kesmesi

Nakavt sistemi (knockout system): Duş dahil 45 dk. Bir maçtı

Netice Seti (Deciding Set): Setlerin eşitliği durumunda karşılaşmanın galibini belirleyecek olan son set. Normal setler bir takımın iki sayı farkıyla 25 sayıya ulaşması halinde sona ererken netice seti iki sayı farkı ile 15 sayıya ulaşılması halinde sona erer

Orta Bekleme Duruşu (Middle waiting attitude): Orta pozisyon; Dizlerin ne çok kırık ne de çok yüksek olduğu‚ ellerin vücudun önünde ve gövdenin hafif öne eğik olduğu bekleme duruşu.

Orta Çizgi (Middle Line): Sahanın ortasında‚ filenin altında yer alan ve sahayı iki eşit alana bölen 5 cm kalınlığındaki çizgi

Orta Oyuncu (Middle Blocker): Takımda blok yapmakla birinci derecede sorumlu olan pozisyon. Orta smaçörler ve blokçular genellikle takımdaki en uzun oyunculardır. Oyun kurucuya yakınlığı nedeniyle‚ hızlı hücum paslarının ve alçak pasların çoğu orta smaçöre verilir. Beceri düzeylerinin ve boyların çeşitliliği nedeniyle‚ ortada oyun kurma voleybolda yapılan en zor oyun kurmalardan biri kabul edilir. Bununla birlikte‚ orta oyun kurma‚ hücumu başlatmak ve rakip defansı baskı altında tutmak için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Pratikte‚ orta smaçörlere çok bağırılır çünkü oyun kurucunun önünü kapatırlar 

Orta pas (Middle pass): Cok fazla yükseltilmeden atılan pas

Oyun Alanı (Game Zone): Voleybol sahası 81 metre karelik alandan oluşur

Oyun Kurma (Set): Topun‚ hücum oyuncusu tarafından smaç ile rakip alana gönderilmek üzere yönlendirilmesi. Oyun kurma zorlu bir görevdir

Oyuncu Kurucu (Setter): Birincil görevi ikinci temasta topu alarak hücum yapması için takım arkadaşına göndermek olan oyuncu

Oyuncu değiştirme arası: Hakemin oyuncu değiştirmek için verdiği zaman


Oyuncu değiştirme bölgesi (Substitution zone): Masa hakeminin ön bölgesi ve Voleybol sahasının ön bölümündeki alan

Ölü Kısa (Dead Short): Kısa pasta‚ smaçörün topa‚ uzanabileceği en yüksek noktada durduğu anda vurması.

Ölü Zaman (Dead Time): Top öldükten sonra yeniden oyuna sokulmasına kadar geçen zaman; set aralarında ya da molalarda geçen zamanlar da ölü zaman olarak kabul edilir

Önkol Pası (Forearm Pass): İki kol birlikte kullanılarak verilen ve topun önkollardan sektiği bir pas

Paralel Blok (Parallel Block): İki köşelerde‚ yan çizgileri kapatacak şekilde yapılan blok.

Paralel Giriş (Parallel Going): Dört nolu saha bölgesinden karşı saha bir numarasına doğru yönde giriş yapmak

Paralel Romen (Parallel Romen): Üç numaradan kısaya giren oyuncunun hemen arkasından ona paralel bir girişle dört numara oyuncusu‚ üç ile dört numara arasından fileye yaklaşarak kısaya giriş yapan oyuncunun üzerinden aşırılan bombeli alçak topa vurulur


Parke olmak: Savunmada yere çok alçalarak‚ adeta zemine yatarak çok istekli savunma yapmak

Parlama (Flare): Bir smaçör hızlı hücum eden smaçörün arkasına gizlenir ve dışa doğru yaklaşarak atak yapar

Parmak Pası (Overhead Pass): Oyun kurmada olduğu eller açık olarak verilen pas. Doğru yapıldığında‚ pası kontrol etmenin iyi bir yoludur. Plaj voleybolunda‚ oyuncunun ikinci teması beklemek yerine ikinci temasta smaç vurmasını sağlar

Pas da dinlendirme: Parmak pası yapılırken topun bir an elde kalması

Pasif blok (Passive block): Blok yapan oyuncunun ellerini karşı sahaya geçirmeden yaptığı blok

Pasör plasesi (Dump): Oyun kurucunun‚ oyun kurmak yerine topa filenin üzerinde hücum etmesidir

Pasör saklaması (Hiding Setter): Servis karşılayan takımın‚ pozisyonları‚ kuralları bozmayacak şekilde değiştirerek pasörü ön oyuncu ya da arka oyuncu olarak göstermeye çalışması

Perdeleme (Screening): Bir oyuncunun‚ servis atan arkadaşının görülmesini önlemek amacıyla rakip oyuncunun görüş hattını kapaması. Perdeleme kural dışıdır

Pipe (Pipe): Alanın ortasında‚ üç metre çizgisi üzerinde bir arka hat oyuncusunun topa vurmasına yönelik oyun kurulması

Plase (plase): Topa yavaşça vurulmasıdır; genellikle bloğun yanından veya üstünden aşırtılır. Ayrıca‚ topu filenin yakınında‚ defanstaki bir açığa doğru başarıyla göndermek anlamına gelir.

Pliometri (Plyometrics): Patlayıcı-tepmeli (reaktif) bir hareket gerçekleştirmek için kuvveti ve hareketin hızını birleştirmeyi amaçlayan alıştırmalardır. Bu terim genellikle sıçrama alıştırmaları ve derinlik sıçramaları için kullanılır

Plonjon (Dive Dive&Roll): Topu kurtarmak için ileriye atılmaktır ve genellikle karın üstü düşülür. Plonjonun en ileri düzeyidir

Plonjonla Defans (Dig): Sert gelen topu karşılamak. Normal olarak‚ smaç ile gönderilen topu zemine yakın bir noktada pas olarak geçirmeyi kasteder

Pozisyon hatası (position fault): Servis atılırken veya servis karşılanırken hakem işaretini vermeden oyuncuların birbirlerinin önününe‚ sağına ve soluna geçiş yapmaları 

Ralli (Rally): Oyunun‚ topun servis vuruşuyla oyuna girdikten ölene kadar olan bölümü

Rally Sayı Sistemi (Rally Scoring system): En yalın ifadesiyle‚ her oyun kimin servis attığına bağlı olmaksızın bir sayıyla sonuçlanır. Rally sayı sistemi uzun yıllardır uluslararası karşılaşmalarda kullanılmaktadır. Ancak ABD lise ve üniversite oyunlarında gelenekler servis geçişli sayı sistemi kullanılmıştır.

Roof (Roof): Topu doğrudan hücum eden tarafın alanına düşüren büyük blok.

Sarı Kart (Yellow Card): Hakemin bir oyuncuya veya antrenörü uyarı vermek için çıkardığı kart. Aynı oyuncu veya antrenöre gösterilen sarı kartlar oyundan diskalifiye olmalarıyla sonuçlanabilir.

Sekiz saniye Kuralı (Eight-second rule): Servis sırasında hakem düdüğü ile topa vurma arasında geçen süre 8 saniyeyi geçemez. 8 saniye içinde servis atılmazsa servis ve sayı karşı takıma geçer.

Six Pack (Six Pack): Smaç yapılan topun blokçunun yüzüne çarpması

Step (Step): Çok hızlı bir şekikde kısa hücumuna giren oyuncu‚ bir anlık duraklama yapar ve rakip oyuncuyu oyundan düşürür. Bu şekilde daha rahat şekilde daha rahat hücum yapabilir

Tam taklak : Defansın yapılmasından hemen sonra oyuncunun geriye düşerek taklayı atıp tekrar eski pozisyonuna gelmesine diyoruz

Tehir (Delay): Yapılacak olan oyunun herhangi bir saha‚ışık vb. gibi nedenlerden dolayı başak bir tarihe ertelenmesi 

* Burak kardeşime TEŞEKKÜRLER.

Hiç yorum yok: